За да ги подобриме услугите и да постигнеме подобри резултати, воведовме полуиндивидуални програми кои подразбираат комплетна посветеност на физиотерапевтот и потполна контрола на клиентот.

На секој од нас му треба повеќе или помалку внимание додека вежбаме. Наше правило е дека терапевтот им посветува исто толку внимание на сите од групата. Поради оваа причина, полу-индивидуална програма е идеално решение.

Покрај поголема посветеност на терапевтот, оваа програма вклучува и:

  • Мануелна терапија
  • Поголем опсег на вежби (за сколиоза, кифоза, лордоза, дископатија, дискус хернија, спондилоза, лумбоишијалгија…)
  • Терапевтска масажа
  • Подобра услуга
  • Проверка на секои 3 месеци.


Vrsam prmeni na tekst spored potreba. …. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.